Recertyfikacja uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

W dniach 16 – 17 listopada br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie została przeprowadzona recertyfikacja uprawnień w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Szkolenie dla trzech grup ćwiczących prowadzili ratownicy medyczni pełniący dyżury w Pogotowiu Ratunkowym i posiadający odpowiednie uprawnienia. Egzamin z wynikiem pozytywnym ukończyło łącznie 44 ratowników OSP z terenu powiatu lubartowskiego. Jednym z ustawowych obowiązków jednostek ochrony przeciwpożarowej jest prowadzenie działań w zakresie ratownictwa medycznego. Przedmiotowe szkolenie po uzyskaniu odpowiednich uprawnień umożliwia udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Tego typu doskonalenie ma bardzo duże znaczenie dla możliwości oraz skuteczności prowadzenia działań ratowniczych.

Skip to content