Porozumienie trójstronne w Kocku

Porozumienie w sprawie włączenia OSP Talczyn do KSRG

17 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kocku zostało podpisane przez: Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie st. bryg. Tomasza Podkańskiego, Burmistrza Miasta Kock Pana Tomasza Futerę i Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Talczynie dh Franciszka Janasza trójstronne porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Talczynie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Porozumienie to pozwala Komendantowi Powiatowemu wnioskować o włączenie jednostki do KSRG.

Skip to content