Podpisanie porozumienia w sprawie włączenia jednostki OSP Przytoczno do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W dniu 22 listopada br. w Urzędzie Gminy w Jeziorzanach zostało podpisane porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytocznie, gm. Jeziorzany do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Porozumienie będące podstawą do wydania przez Komendanta Głównego PSP decyzji o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego zostało podpisane przez Wójta Gminy Jeziorzany Jarosława Radomskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie bryg. Grzegorza Szyszko oraz członków OSP w Przytocznie z Prezesem druhem Arturem Malinowskim na czele. Decyzja o włączeniu druhów z OSP w Przytocznie do struktur KSRG spowoduje, że będzie to siedemnasta jednostka na terenie naszego powiatu i druga na terenie gminy Jeziorzany funkcjonująca w tym systemie.

Skip to content