Materiał promujący krwiodawstwo

Oddaj krew – uratuj życie

W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zachęcamy do udziału w akcjach krwiodawstwa organizowanych na terenie naszego województwa. „Krew to lek, którego nie można niczym zastąpić, ani sztucznie wyprodukować. Dzielenie się krwią, to dzielenie się darem życia.” Serdecznie zachęcamy do dzielenia się tym darem z innymi.

 

Harmonogram stałych akcji 2022

 
Więcej informacji na stronie RCKiK w Lublinie: http://www.rckik.lublin.pl/
oraz profilu Fb: RCKiK w Lublinie
 
Materiał promujący krwiodawstwo

Materiał promujący krwiodawstwo

Materiał promujący krwiodawstwo

Materiał promujący krwiodawstwo

Materiał promujący krwiodawstwo

Materiał promujący krwiodawstwo

Skip to content