Nowi dowódcy OSP

 

W dniu 11 grudnia 2016 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie odbył się  egzamin wieńczący szkolenie dla „Kierujących Działaniami Ratowniczymi dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych” realizowane zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku. Program szkolenia obejmował 36 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Ukończenie szkolenia uprawnia jego absolwenta do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym, zgodnie z właściwymi uregulowaniami prawnymi w przedmiotowym zakresie. Szkolenie ukończyło 13 druhów i jedna druhna z jednostek OSP.


 

Skip to content