Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie

W dniu 6 września 2019 r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie. O godzinie 1400 Sylwester Tułajew sekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjął meldunek o rozpoczęciu uroczystości.

 

W uroczystym apelu uczestniczyli również:

– Pan Artur Soboń – sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,

– Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski,

– Przedstawiciele Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w osobach:
   st. bryg. Jarosława Latuszka – Zastępcy Dyrektora Biura Logistyki wraz z mł. bryg. Jarosławem Banachem oraz
   st. kpt. Teresą Tiszbierek,

– Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego,

– Pan Piotr Patkowski – doradca Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego,

– st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie wraz z Zasępcami
   st. bryg. Szczepanem Goławskim oraz st. bryg. Piotrem Zmarzem,

– Pani Ewa Zybała – Starosta Lubartowski,

– Pan Krzysztof Paśnik – Burmistrz Miasta Lubartów,

– mł. insp. Andrzej Antoniewski – Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie,

– Pan Leszek Gajuś – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubartów,

– Pan Robert Jedut – Zakład Remontowo-Budowlany Alicja Jedut,

– dh Marian Starownik – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie,

– dh Fryderyk Puła – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubartowie,

– ks. kanonik Stanisław Rząsa – Kapelan Lubartowskich Strażaków,

oraz przedstawiciele samorządów powiatu lubartowskiego.

 

Na wstępie wszystkich przybyłych gości powitał Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie mł. bryg. Tomasz Podkański. Po podpisaniu aktu erekcyjnego i poświęceniu przez  ks. kanonika  Stanisława Rząsę, nastąpiło jego wmurowanie, którego dokonali: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwester Tułajew, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Robert Jedut Generalny Wykonawca oraz Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie
mł. bryg. Tomasz Podkański.

 

Nowa siedziba  Komendy Powiatowej powstaje przy ulicy Generała Kleberga w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020″. W ramach inwestycji
o wartości niespełna 20 mln zł. zostanie zrealizowany budynek główny Komendy Powiatowej  o powierzchni około 2300 m2, baza magazynowa kontenerów wymiennych o powierzchni około 500 m2, boisko wielofunkcyjne oraz wspinalnia.