Strażak uczy ratować – już po raz szósty

W dniu 22 listopada br. w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie w ramach  kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” odbyły się VI warsztaty szkoleniowe, których adresatami byli nauczyciele wychowania przedszkolnego, podstawowego oraz ponadgimnazjalnego z terenu powiatu lubartowskiego.

W ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: przepisów prawnych dotyczących pierwszej pomocy, bezpieczeństwa własnego, zabezpieczenia miejsca wypadku, ewakuacji osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, postepowania w stanach urazowych oraz nagłych zachorowań. Dodatkowo zapoznano nauczycieli z prowadzonymi przez Państwową Straż Pożarną akcjami profilaktycznymi oraz przekazano informacje dotyczące materiałów edukacyjnych, które można wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych z wychowankami.
W szkoleniu wzięło udział 10 nauczycieli z terenu powiatu lubartowskiego. Uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające w nim udział.

Bieżące szkolenie zakończyło cykl warsztatów w ramach kampanii „Strażak uczy ratować” realizowanych w latach 2017 – 2018. We wskazanym okresie przeszkolono 73 nauczyciel z terenu powiatu lubartowskiego.