Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie w nowej siedzibie

20 kwietnia 2021 roku przed nową siedzibą Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie odbyła się pierwsza zmiana służby z podniesieniem flagi państwowej.
Uroczystość odbyła się z udziałem kadry Komendy Powiatowej oraz Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorza Alinowskiego.
Budowa nowej Komendy została realizowana w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w ramach zadania pod nazwą ”Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczo-gaśniczych kontenerów wymiennych”.
W inwestycji powstały nowe obiekty w skład, których weszły budynek administracyjno – biurowy komendy wraz z pomieszczeniami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i garażami, baza kontenerowa, boisko wielofunkcyjne, ściana wspinaczkowa oraz wspinalnia. W obiektach zastosowano nowoczesne rozwiązania z odnawialnymi źródłami energii w tym między innymi instalacje solarną i fotowoltaiczną dzięki, którym znacznie obniżą się koszty eksploatacji budynków.
Nowy obiekt zdecydowanie poprawi komfort pracy strażaków oraz warunki utrzymania sprzętu pożarniczego i specjalistycznego.
Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 19,5 mln złotych.