Strażacy ratownicy OSP z powiatu lubartowskiego gotowi do podjęcia działań.

W dniu 17 listopada 2019 r. zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lubartowskiego. Organizatorem szkolenia była Komenda Powiatowa  PSP w Lubartowie. Zajęcia rozpoczęły się  27 września br. Cykl nauczania  obejmował zajęcia teoretyczne poprzez platformę e – learningową oraz  ćwiczenia praktyczne w  systemie weekendowym.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ochotników do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo- gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: pracy w  sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działań prowadzonych podczas pożarów,  powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy. Ponadto w październiku 2019 r. strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli test w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Test w komorze przygotował i sprawdził umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony układu oddechowego.

Do egzaminu końcowego przystąpiło 37 druhów oraz 2 druhny. Wszyscy otrzymali zaświadczenia, które są dokumentem uprawniających do udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Od dziś nowi strażacy będą czynnie uczestniczyć w walce z pożarami oraz miejscowymi zagrożeniami.