Spotkanie informacyjne w sprawie dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 29 sierpnia w świetlicy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli samorządów
oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lubartowskiego.
Dotyczyło ono zasad i możliwości ubiegania się o ministerialne środki pieniężne „5000+”. Wszyscy uczestnicy otrzymali niezbędne wskazówki i informacje, które pozwolą na właściwe wypełnienie oraz złożenie wniosków. Termin składania wniosków upływa
10 września 2019 r.

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 31 lipca 2019 r. nałożyła na Ochotnicze Straże Pożarne, oprócz działań związanych z ratownictwem, nowe zadania z zakresu działalności społecznej, w tym między innymi:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę
    i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Spotkanie było również okazją do przekazania strażakom ochotnikom bieżących informacji operacyjnych niezbędnych do właściwego funkcjonowania jednostek OSP.