Ewakuacja w muzeum

W dniu 11.05.2015 r. o godzinie 10:00 w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbyła się próbna ewakuacja rozszerzona o udział zastępów straży pożarnej. Założenie przewidywało powstanie pożaru w pałacowej bibliotece na pierwszym piętrze. Strażacy ewakuowali dwie ...

Szkolenie strażaków OSP

W okresie od 28.02.2015 r. do 11.04.2015 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie odbyło się  szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP realizowane jednoetapowo, zgodnie z „Systemem szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. ...

Skip to content