Obóz MDP z terenu powiatu lubartowskiego – 2019

W dniach 08.07.2019 – 17.07.2019 r.  dwudziestu jeden członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu lubartowskiego wzięło udział w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Zakopanem.

Na program obozu składała się część szkoleniowa teoretyczna jak i praktyczna. Obóz miał na celu przygotowanie młodzieży do działalności społecznej w szeregach OSP oraz popularyzację służby PSP.

W programie oprócz zagadnień związanych z pożarnictwem, zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia, znajomości i praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem pożarniczym poruszane były zagadnienia związane z zagrożeniem życia i skutkami nadużywania środków odurzających, bezpiecznego korzystania z internetu i portali społecznościowych.
Nieodłącznym elementem były zajęcia  sportowe, konkurencje sprawnościowe,  gry, konkursy, itp. Podczas obozu dzieci i młodzież miała możliwość korzystania i podziwiania pięknych krajobrazów tatrzański gór, podczas wędrówek górskich. Uczestnicy zwiedzali także nie tylko miejsca ważne dla każdego strażaka jak np. Ośrodek Wypoczynkowo- Szkoleniowy w Kirach, gdzie druhowie z całej Polski ćwiczą i doskonalą swoje umiejętności niezbędne do niesienia pomocy osobom poszkodowanych , ale także miejsca znane z lekcji historii ( muzea) czy biologii, przyrody .

Nad prawidłową realizacją zadania i organizacją obozu a przede wszystkim nad bezpieczeństwem uczestników obozu czuwała kadra obozu, która z wielką pasją i zaangażowaniem przekazywała wiedzę młodym druhom.  Opiekunowie świadczyli swoje usługi bezpłatnie jako wolontariusze.

Organizacja obozu cieszyła się zainteresowaniem i uznaniem wśród lokalnej społeczności.  Widać, że jest potrzeba organizacji tego typu inicjatyw, z szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich , gdzie kultywowanie i krzewienie tradycji ruchu strażackiego przekazywana jest z pokolenia na pokolenia, zaś ze względów osobistych bądź finansowych dzieci i młodzież nie mają możliwości korzystania  z tego typu form wypoczynku i edukacji.

Obóz został współfinansowany dzięki dotacji:

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Urzędu Gminy Jeziorzany.

Organizatorem obozu była jednostka OSP w Przytocznie gm. Jeziorzany.