Obchody Dnia Strażaka

W dniu 24 maja 2019 r. odbyły się obchody Dnia Strażaka powiatu lubartowskiego, których organizatorem była Komenda Powiatowa PSP w Lubartowie. Uroczystość odbyła się na placu Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie
i rozpoczęła się złożeniem meldunku zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie
st. bryg. Piotrowi Zmarzowi przez dowódcę uroczystości st. kpt. Mariusza Grzesiuka. Zebranych gości, strażaków oraz pracowników cywilnych powitał Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie mł. bryg. Tomasz Podkański.

 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m in:
– st. bryg. Piotr Zmarz – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
– Pani Ewa Zybała – Starosta Lubartowski,
– Pan Lucjan Mileszczyk – Wicestarosta Lubartowski,
– Pan Radosław Guz – Członek Zarządu Powiatu,
– Pan Michał Rola – Sekretarz Powiatu,
– mł. insp. Andrzej Antoniewski – Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie,
– ks. kanonik Stanisław Rząsa – Kapelan Lubartowskich Strażaków,
– Pan Marek Kołtun – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów,
– Pan Ludwik Rusznica – Kierownik Rozlewni Gaspol w Lubartowie,
– Pan Adam Maluga – Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Lubartowie,
– Pan Robert Jedut – przedstawiciel firmy ZRB Alicja Jedut,
– dh Grzegorz Szyszko – V-ce Prezes Związku Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

 

Głównym elementem obchodów było uroczyste wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał SREBRNĄ ODZNAKĘ „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” bryg. Wojciech Ślifirczyk,

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony BRĄZOWYM MEDALEM
„Za zasługi dla pożarnictwa” asp. Arkadiusz Czernik,

 

Podczas apelu nastąpiło nadanie wyższych stopni służbowych następującym funkcjonariuszom:
mł. bryg. Jarosław Przysiadły – stopień brygadiera,
mł. bryg. Wojciech Ślifirczyk – stopień brygadiera,
mł. kpt. Paweł Kubera – stopień kapitana,
asp. Zbigniew Cieniuch – stopień aspiranta sztabowego,
asp. Arkadiusz Czernik – stopień starszego aspiranta,
mł. asp. Piotr Matejko – stopień aspiranta,
mł asp. Rafał Rybak – stopień aspiranta,
ogn. Radosław Czubacki – stopień starszego ogniomistrza,
sekc. Patryk Wróbel – stopień młodszego ogniomistrza,
str. Michał Jezior – stopień sekcyjnego,
str. Mateusz Żuber – stopień starszego strażaka.

 

Następnie ks. kanonik Stanisław Rząsa dokonał uroczystego poświęcenia nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Lubartowie, który został sfinansowany z rezerwy ogólnej budżetu państwa na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.
Na koniec uroczystości został odczytany list okolicznościowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polski – Andrzeja Dudy skierowany do uczestników i organizatorów uroczystości z okazji Dnia Strażaka 2019.

Podczas Wojewódzkich Obchodów Ochrony Przeciwpożarowej, które odbyły się 23.05.2019 r. w Świdniku awansowany do stopnia starszego brygadiera został z-ca Komendanta Powiatowego PSP bryg. Krzysztof Romanek. Drugi z reprezentujących powiat lubartowski funkcjonariuszy st. asp. Arkadiusz Czernik otrzymał BRĄZOWĄ ODZNAKĘ : „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”