Karty rabatowe PKN ORLEN SA dla członków OSP z jednostek włączonych do ksrg

W dniu 28 grudnia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, odbyło się spotkanie z prezesami i naczelnikami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lubartowskiego, włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Obecnym na spotkaniu członkom OSP przekazano karty uprawniające do indywidualnego rabatu na stacjach paliw ORLEN oraz BLISKA.

Umowa na zniżki dla strażaków OSP została zawarta pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN SA, a Komendantem Głównym PSP w dniu 19 grudnia 2018 roku. Rabaty na paliwo będą funkcjonować od 1 stycznia 2019 roku i będą wynosić 8 gr na litrze paliwa.

Na terenie powiatu lubartowskiego w strukturach ksrg, funkcjonuje 17 jednostek OSP. Rabat przyznany przez koncern paliwowy jest formą docenienia druhów, którzy bezinteresownie angażują się w ochronę i ratowanie ludzkiego życia i mienia.

Karty rabatowe otrzymali druhowie, którzy na co dzień uczestniczą w bezpośrednich działaniach ratowniczo – gaśniczych.