JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

bryg. mgr inż. Jarosław Przysiadły

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30
Tel.: 81 8553081 w. 101
E-mail


Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

kpt. mgr inż. Michał Mazur

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30
Tel.: 81 8553081 w. 102
E-mail

Skip to content