Ćwiczenia zgrywające dla jednostek ochrony przeciwpożarowej PSP i OSP włączonych do KSRG oraz planowanych do włączenia do KSRG z terenu powiatu lubartowskiego

W dniu 08 listopada 2019 r. w miejscowości Kunów gm. Firlej na terenie Nadleśnictwa Lubartów przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające dla jednostek ochrony przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lubartowskiego.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 1030, kiedy do Stanowiska Kierowania KP PSP w Lubartowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze kompleksu leśnego. Zgodnie z procedurami do realizacji działań gaśniczych w miejscu pożaru lasu jak również do zorganizowania zaopatrzenia wodnego na rzecz prowadzonych działań zostały zadysponowane zastępy PSP oraz wyznaczone zastępy OSP z KSRG.  Całość realizowanych działań wspierana była na bieżąco przez służby leśne Nadleśnictwa Lubartów, Policję oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył osobiście wicestarosta lubartowski Pan Lucjan Mileszczyk. Działania prowadzone były nieprzerwanie przez długi okres czasu i polegały na doskonaleniu zasad organizacji łączności na potrzeby KDR, dostarczaniu wody na duże odległości metodą przepompowywania i dowożenia, tworzenie buforów wodnych jak również bezpośredniego rozpoznawania kompleksu leśnego. Ratownicy doskonalili również umiejętności polegające na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, o których zaginięciu poinformowały służby leśne. Łącznie w działaniach zaangażowanych było 10 zastępów OSP w tym: OSP Kunów, Firlej, Talczyn, Kamionka, Ostrówek, Abramów, Jeziorzany, Pałecznica, Uścimów oraz Jamy.

Przeprowadzane cyklicznie na terenie powiatu lubartowskiego  ćwiczenia zgrywające przynoszą za każdym razem szereg nowych doświadczeń i wniosków oraz stanowią jednocześnie bieżące odniesienie do oceny poziomu skuteczności, mobilności i gotowości jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W trakcie podsumowania przeprowadzonych ćwiczeń, podkreślano istotną i wiodącą rolę w zakresie współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z administracją Lasów Państwowych w zakresie zabezpieczania kompleksów leśnych przed pożarami. Wypracowywane wnioski, wdrażane w życie pozwalają na bieżące utrzymanie wysokiego stopnia gotowości do  działań interwencyjnych.