Ćwiczenia manewrowe służb ratowniczych na Rozlewni Gazu Płynnego GASPOL S.A. Lubartowie

3 czerwca br. odbyły się ćwiczenia manewrowe służb ratowniczych oraz instytucji wspomagających na terenie Rozlewni Gazu Płynnego GASPOL S.A. w Lubartowie. Organizatorem ćwiczeń był Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur ratowniczych zawartych w zewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym dla zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz sprawdzenie poziomu przygotowania poszczególnych służb i podmiotów ratowniczych.

Założenie do ćwiczeń zakładało rozszczelnienie i rozerwanie połączenia kołnierzowego przy zaworze przepełniającym znajdującym się w dolnej części zbiornika kulistego. W wyniku awarii doszło do uwolnienia skroplonego gazu oraz powstania rozlewiska pod zbiornikami kulistymi gdzie magazynowany jest gaz propan – butan w ilości ok. 530 ton. W wyniku oddziaływania elektryczności statycznej dochodzi do pożaru rozlewiska połączonego z pożarem strumieniowym instalacji zbiornika co może doprowadzić do osłabienia płaszcza zbiornika i jego rozerwanie. W trakcie ćwiczeń starano się odtworzyć rzeczywiste warunki prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, poszczególne służby otrzymywały zadania do realizacji na bieżąco w zależności od rozwoju sytuacji. Ćwiczenia obserwował i nadzorował Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Gustaw Włodarczyk.

Podczas ćwiczeń sprawdzano m in.:

  • procedury dysponowania sił i środków do zdarzenia z poziomu powiatu i województwa,
  • możliwości współdziałania poszczególnych służb, instytucji i podmiotów współdziałających przy likwidacji skutków zdarzenia,
  • możliwości prowadzenia działań ewakuacyjnych i medycznych dla pracowników zakładu i zagrożonej ludności,
  • stopień wyszkolenia oraz umiejętności dowodzenia na poszczególnych poziomach,
  • gotowość operacyjno – techniczną ćwiczących sił i środków wchodzących w skład Lubelskiej Brygady Odwodowej,
  • funkcjonowanie systemów łączności oraz doskonalono formy i metody zabezpieczenia własnego rejonu działania,
  • możliwości dostarczania wody na duże odległości poprzez przepompowywanie i dowożenie.

Po zakończeniu ćwiczeń  podziękowania za udział jednostek, a także podsumowania  dokonali Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie bryg. Gustaw Włodarczyk, Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie bryg. Grzegorz Szyszko oraz kierownik rozlewni Ludwik Rusznica.