Tragiczny wypadek w Kocku.

W dniu 17.04.2021 r. o godz. 2021 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Lubartowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Kock. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej okazało się, że doszło do zderzenia ...

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”

Szanowni Państwo, przypominamy, że Oferty należy składać jedynie w formie papierowej. Z uwagi na trudną sytuację epidemiczną zachęcamy do przesyłania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera pamiętając, że terminem złożenia oferty jest data wpływu do FSUSR a nie data stempla pocztowego. W ...